Contact

Postadres:
BeautyLab.nl
t.a.v. Serena Verbon
Karekietweide 7
3993 CC Houten, Nederland

Zakelijke gegevens:
KVK | 510 259 49
BTW | NL4828265605B01
Bank | ING 7491003, Houten
IBAN |NL02INGB0007491003
BIC/SWIFT | INGBNL2A
Email | serena@beautylab.nl
Sales | sales@beautylab.nl

Adverteren

Heeft u interesse om uw product of dienst via Beautylab.nl te promoten dan verwijs ik u graag door naar de pagina Adverteren.

Disclaimer

Algemeen

Serena Verbon (Kamer van Koophandel 510 259 49), hierna te noemen Beautylab.nl, verleent u hierbij toegang tot www.beautylab.nl (de Website)  en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Beautylab.nl en derden zijn aangeleverd. Beautylab.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.  Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Beautylab.nl.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de Website aangeboden teksten en foto’s worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze artikelen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Beautylab.nl.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze teksten en foto’s liggen bij Beautylab.nl.  Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze teksten en foto’s is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Beautylab.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke teksten of foto’s anders aangegeven is.